Ηλεκτρονικά Βιβλία

Ψηφιακή πλατφόρμα myDATA

Σημαντικές Νέες Υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις Αλλάζει ο τρόπος λειτουργίας των λογιστηρίων Με την πρόσφατη απόφαση Α 1138/12-6-2020 (ΦΕΚ Β’ 2470/22-06-2020), δόθηκαν οδηγίες και ορίσθηκε

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »