Η Γνώση

Η «Gnosi Tax & Accounting Services» είναι μία ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής ολοκληρωμένων λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών για εταιρείες κάθε μεγέθους σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.

Ιδρύθηκε το 1999 στη Θεσσαλονίκη και από την πρώτη μέρα της ίδρυσης της κύριος στόχος της είναι η παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών κυρίως σε μεγάλες επιχειρήσεις.

Η «Gnosi Tax & Accounting Services» υποστηρίζει σήμερα τη λειτουργία των λογιστηρίων και των οικονομικών υπηρεσιών μερικών από των μεγαλύτερων εταιρειών στη Βόρεια Ελλάδα.

Με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η εταιρεία έχει εστιάσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα στο χώρο της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας, καλύπτοντας παράλληλα τις ανάγκες των πελατών της και σε όσες περιοχές εμφανίζουν επιχειρηματικές δραστηριότητες με τη μορφή υποκαταστημάτων, παραγωγικών μονάδων, γραφείων, κ.λ.π. στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

Πιστεύουμε ότι η «ΓΝΩΣΗ» (το όνομα μας), αποτελεί τη βασική επιλογή για τα λογιστήρια των επιχειρήσεων που θέλουν να εξασφαλίσουν τη διαχείριση και εκμετάλλευση των λογιστικών πληροφοριών προς όφελος της επιχείρησης και την ενίσχυση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας της.

Τα ενημερωμένα λογιστήρια, υποστηρίζουν με αξιόπιστα δεδομένα τις καθημερινές αποφάσεις των επιχειρήσεων, εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση της με τους κανονισμούς και συμβάλλουν στη διαρκή ανάπτυξη τους.

Αποστολή μας είναι ο σχεδιασμός και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών μας, με άμεσο στόχο τη δημιουργία μιας μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης. Με έμφαση στη γνώση, αλλά και με συνέπεια και  ακεραιότητα, δημιουργούμε προστιθέμενη αξία για τους πελάτες μας παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε ανταγωνιστικό κόστος.

Υπηρεσίες

Ειδικότερα, οι δραστηριότητες της εταιρείας καλύπτουν την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών λογιστικής και φοροτεχνικής υποστήριξης.

Αναλυτικά οι υπηρεσίες μας είναι :

Α. Λογιστικές Υπηρεσίες

 • Λογιστική Τήρησης Βιβλίων
 • Επίβλεψη Λειτουργίας Λογιστηρίων

Β. Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

 • Φορολογικός Σχεδιασμός – Συμβουλές
 • Φορολογικές Δηλώσεις
 • Εκπροσώπηση σε φορολογικά θέματα
 • Υποστήριξη Φορολογικών Ελέγχων.
 • Γνωμοδοτήσεις και μελέτες σε φορολογικά θέματα.

Γ. Υπηρεσίες Οικονομικών Αναλύσεων

 • Σύνταξη και Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων
 • Προϋπολογισμός – budget
 • Cash Flow – Χρηματοροές
 • Πρόβλεψη αποτελεσμάτων

Δ. Υπηρεσίες Σύστασης και Μετατροπής Επιχειρήσεων

 • Συστάσεις εταιρειών
 • Συγχωνεύσεις, μετατροπές, μετασχηματισμοί
 • Αποσχίσεις κλάδων
 • Λύσεις και εκκαθαρίσεις εταιρειών

Ε. Υπηρεσίες Εργατικών Ασφαλιστικών θεμάτων και διαχείρισης προσωπικού

 • Προσλήψεις – Αποχωρήσεις προσωπικού
 • Μισθοδοσία προσωπικού
 • Επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εργατικά και ασφαλιστικά θέματα.

ΣΤ. Εξειδικευμένες Επαγγελματικές Υπηρεσίες

 • Κοστολόγηση αγαθών και υπηρεσιών
 • Υποστήριξη σε ελέγχους αναπτυξιακών νόμων
 • Υπηρεσίες Σύνταξης Φακέλων και τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών (Transfer Pricing)
 • Υπηρεσίες υποστήριξης στην εγκατάσταση λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου
 • Υπηρεσίες ανάλυσης για λογιστικά πληροφοριακά συστήματα

Ζ. Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

 • Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού σε λογιστικά, φορολογικά και εργατικά θέματα.
 • Υπηρεσίες διοργάνωσης σεμιναρίων

Απασχολούμενο προσωπικό

Σήμερα η «Gnosi Tax & Accounting Services» απασχολεί συνολικά 12 άτομα.

Το σύνολο του προσωπικού είναι απόφοιτοι Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. και το 60% των απασχολουμένων έχει μεταπτυχιακούς τίτλους και επαγγελματικές πιστοποιήσεις.

Ενδεικτικό Πελατολόγιο

Η εταιρεία υποστηρίζει την καθημερινή λειτουργία των λογιστηρίων σε περισσότερες από 120 επιχειρήσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται μερικοί από τους κυριότερους πελάτες.

AGROGRUP – Όμιλος Εταιρειών
http://www.agrotechniki.gr/
Γεωργικά Μηχανήματα John Deere

ΜΑΚΙΟΣ Α.Ε.
https://makios.com.gr/
Logistics – Transportation

AGROHELLAS  SA.
http://agrohellas.com/
Λιπάσματα – Αγροτικά Εφόδια

AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ
http://agrology.eu
Γεωργικά Φάρμακα

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ
https://www.cfm.com.gr/index.php?lang=en
Αλευροβιομηχανία

OTS AE
https://ots.gr/
Εφαρμογές Λογισμικού

ATLANTIS ENGINEERING SA
https://abe.gr
Εφαρμογές Λογισμικού

B-OPEN SA
http://b-open.gr/
Εφαρμογές Λογισμικού

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΕ
http://www.pavlidistransport.com/
Μεταφορικές Υπηρεσίες

ΔΡΑΧΙΣ Τεχνολογίες Περιβάλλοντος
https://draxis.gr/el/
Υπηρεσίες Πληροφορικής

Schoox inc
https://www.schoox.com/
Εφαρμογές Λογισμικού

SEVEN STAR FRUIT – Kusec Stefan
http://www.stefankusek.gr/
Εμπόριο Φρούτων & Λαχανικών

ΜΑΡΜΑΡΑ ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗ ΟΕ
http://www.solomonidi.gr/
Εμπόριο – Επεξεργασία Μαρμάρων

ΚΙΟΣΙΔΗΣ ΙΚΕ
http://johny.gr/el/
Κατασκευή και Εμπορία Ηλεκτρικών Συσκευώ