Ηλεκτρισμός

ΕΤΜΕΑΡ – Αίτηση για μείωση ενεργειακού κόστους ενεργοβόρων καταναλωτών

Όροι και προϋποθέσεις για την υπαγωγή στο καθεστώς μειωμένων χρεώσεων του Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) Με την απόφαση υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/76979/4917 του

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »