Φορολογικά Κίνητρα για έρευνα και καινοτομία

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος υπ’ αριθμ. 4712/2020 (ΦΕΚ A’ 146/29.07.2020), με σημαντικές διατάξεις για την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας. Στον ίδιο νόμο περιέχεται και νέα σημαντική διάταξη για την έκδοση των τιμολογίων.

Α. Αύξηση του κινήτρου για δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Παρά την ανοδική πορεία των τελευταίων δέκα ετών, η Ελλάδα συνεχίζει να υστερεί σε συνολικές δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α), με ποσοστό 1,13% του ΑΕΠ για το 2017 έναντι του μέσου όρου της ΕΕ, ο οποίος βρίσκεται στο 2,07% για το ίδιο έτος. Ο τομέας των επιχειρήσεων είναι αυτός που συνέβαλε, κατά κύριο λόγο, στη βελτίωση του μεγέθους αυτού. Συνεπώς, είναι απολύτως απαραίτητο να διατηρηθεί αυτή η δυναμική για να συνεχισθεί η σύγκλιση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, μέσω δύο παρεμβάσεων. Αφενός μέσω της αύξησης των παρεχόμενων φορολογικών κινήτρων για επενδύσεις σε Ε&Α και αφετέρου μέσω της επιτάχυνσης της διαδικασίας παροχής των κινήτρων αυτών.

Σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), το ελληνικό πρόγραμμα παροχής φορολογικών κινήτρων υστερεί έναντι των περισσότερων χωρών της ΕΕ,καθώς και του μεγαλύτερου μέρους των χωρών μελών του Οργανισμού. Υπολείπεται τόσο σε όρους φορολογικού οφέλους και ελκυστικότητας για τις επιχειρήσεις όσο και σε όρους δαπάνης από πλευράς Κράτους.

Σε ένα τέτοιο ανταγωνιστικό πλαίσιο, όποια χώρα εμφανίζεται λιγότερο ελκυστική διατρέχει τον κίνδυνο να απωλέσει ένα σημαντικό κομμάτι επιχειρηματικής και οικονομικής δραστηριότητας.

Συνεπώς, η παροχή ισχυρότερων φορολογικών κινήτρων για Ε&Α, μέσω της αύξησης του επιπλέον ποσοστού φορολογικής έκπτωσης των δαπανών για Ε&Α της παρ. 1 του άρθρου 22Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013), από +30% σε +100%, αναμένεται να βελτιώσει την επίδοση της Ελλάδας στους σχετικούς δείκτες, να δώσει ώθηση στην ερευνητική δραστηριότητα των επιχειρήσεων και να περιορίσει το φαινόμενο του brain- drain με τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας.

Η παροχή ισχυρότερων φορολογικών κινήτρων θα βοηθήσει και στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων (Foreign Direct Investment) στη χώρα, καθώς διεθνείς όμιλοι εταιρειών θα αυξήσουν την ερευνητική τους δραστηριότητα στην Ελλάδα, η οποία πραγματοποιείται μέσω θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιρειών, στο πλαίσιο συμβάσεων υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης, που έχουν συναφθεί μεταξύ της ελληνικής εταιρείας και συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας (contract R&D).

Επιπρόσθετα, καθότι παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στη διαδικασία υποβολής και εξέτασης αιτημάτων των επιχειρήσεων για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των δαπανών για Ε&Α της παρ. 2 του άρθρου 22Α του ν. 4172/2013, είναι αναγκαία η επιτάχυνση της διαδικασίας αυτής, προκειμένου να περιοριστούν τα διαχειριστικά κόστη των επιχειρήσεων και να ενισχυθεί το αίσθημα φορολογικής ασφάλειας κατά την κατάρτιση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεών τους.

Προς αυτή την κατεύθυνση προκρίνεται η εισαγωγή μίας νέας εναλλακτικής διαδικασίας, με την προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 22Α, με στόχο την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του ιδιωτικού τομέα για τη σημαντική μείωση του φόρτου εργασίας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.).

Σύμφωνα με τη νέα παράλληλη διαδικασία, οι επιχειρήσεις, που θα την επιλέξουν, μπορούν να επιταχύνουν την εξέταση των αιτημάτων τους, υποβάλλοντας βεβαιώσεις από ορκωτούς λογιστές, με τις οποίες πιστοποιείται η ορθότητα των λογιστικών εγγραφών. Η Γ.Γ.Ε.Τ. θα διενεργεί έλεγχο μόνο στο φυσικό αντικείμενο των ερευνητικών σχεδίων, ήτοι τον χαρακτηρισμό των δαπανών ως Ε&Α, εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι μηνών. Κατά συνέπεια, αναμένεται να μειωθεί η γραφειοκρατική επιβάρυνση προς τις επιχειρήσεις, να αντιμετωπισθούν οι καθυστερήσεις στην εξέταση των αιτημάτων και να αναβαθμισθεί ποιοτικά η διενέργεια των ελέγχων από την υπηρεσία.

Η νέα διάταξη, αναφορικά με την εφαρμογή του ποσοστού 100%, τίθεται σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2020.

Η νέα ενναλακτική διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 22 Α του ν. 4172/2013, μπορεί να εφαρμόζεται και για τις δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας, που έχουν ήδη υποβληθεί μέχρι την ψήφιση του νέου νόμου.

Το σχετικό άρθρο 22 Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013) διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 22Α – Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας
1. Οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αποσβέσεις του εξοπλισμού και των οργάνων, που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες εκτέλεσης της επιστημονικής και της τεχνολογικής έρευνας, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής τους, προσαυξημένες κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). Τα κριτήρια χαρακτηρισμού των δαπανών της παρούσας καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Αν προκύψουν ζημίες μετά από την αφαίρεση του ως άνω ποσοστού, αυτές μεταφέρονται με βάση το άρθρο 27.

2. Συγχρόνως με την υποβολή της φορολογικής της δήλωσης, η επιχείρηση υποβάλλει στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας που πραγματοποίησε. Ο έλεγχος και η πιστοποίηση των δαπανών αυτών διενεργούνται μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών. Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ενημερώνει σχετικά το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στην κοινή απόφαση της παρ. 1.

3. α) Εναλλακτικά, αντί της διαδικασίας της παρ. 2, η επιχείρηση, συγχρόνως με την υποβολή της φορολογικής της δήλωσης, μπορεί να υποβάλει στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, συνοδευόμενα από έκθεση ελέγχου για την πραγματοποίηση των δαπανών και το ύψος αυτών, η οποία υπογράφεται από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή ή/και ελεγκτική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένος/η στο Δημόσιο Μητρώο με την αντίστοιχη ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 14 και 37 του ν. 4449/2017, μετά από τη διενέργεια σχετικού ελέγχου, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Χ.Π.Α.) και τη φορολογική νομοθεσία.

β) Στην περίπτωση αυτή η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας προβαίνει σε έλεγχο επί του φυσικού αντικειμένου, ήτοι ελέγχει εάν οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες αφορούν σε δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογίας. Ο έλεγχος και η πιστοποίηση των δαπανών, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρούσας, διενεργούνται από την αρμόδια Υπηρεσία μέσα σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. Μετά από την άπρακτη παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας θεωρείται ότι οι σχετικές δαπάνες έχουν εγκριθεί.

γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛ.Τ.Ε.), καθορίζεται το ελεγκτικό πλαίσιο (Διεθνή Πρότυπα), βάσει του οποίου διενεργούνται οι έλεγχοι από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή/και τις ελεγκτικές εταιρείες, σύμφωνα με τον ν. 4449/2017, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και η διαδικασία ελέγχου από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Η διενέργεια του ελέγχου των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή/και ελεγκτικές εταιρείες, όπως ορίζεται στο παρόν, θεωρείται υποχρεωτικός έλεγχος. Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή/και ελεγκτικές εταιρείες, που διενεργούν τον εν λόγω έλεγχο, εφαρμόζουν αναλογικά τις διατάξεις περί απαγόρευσης παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών που ισχύουν για τη διενέργεια υποχρεωτικού ελέγχου οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό ΕΕ 537/2014 και τον ν. 4449/2017, όπως ισχύουν για τις οντότητες μη δημοσίου συμφέροντος.

δ) Οι εκθέσεις ελέγχου της παρ. 3.α υπόκεινται σε δειγματοληπτικό έλεγχο, που διενεργείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Ο δειγματοληπτικός αυτός έλεγχος διενεργείται σε ετήσια βάση και αφορά κατ’ ελάχιστον στο πέντε τοις εκατό (5%) των κατατεθειμένων εκθέσεων ελέγχου. Αν κατά τον ως άνω δειγματοληπτικό έλεγχο διαπιστώνονται παραβάσεις των διατάξεων, ως προς την ακρίβεια και την πληρότητα της έκθεσης από τον ορκωτό ελεγκτή – λογιστή ή/και την ελεγκτική εταιρεία, η υπόθεση διαβιβάζεται στην Ε.Λ.Τ.Ε. για περαιτέρω έλεγχο και την επιβολή κυρώσεων της παρ. 10 του άρθρου 35 του ν. 4449/2017.

Β. Σύσταση Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων (startups)

Με το άρθρο 47 του ν.4712/2020 συστήνεται «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων».

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) αποτελούν ένα δυναμικό κομμάτι της επιχειρηματικότητας, με προσανατολισμό προς την καινοτομία και με θετικό αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη. Για τη μετάβαση του παραγωγικού μοντέλου της Ελλάδας σε ένα νέο σχήμα, το οποίο θα είναι φιλικό προς τις επενδύσεις και θα δημιουργεί ποιοτικές θέσεις εργασίας είναι αναγκαία η υποστήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

Στα πλαίσια αυτά στόχος του μητρώου είναι η καταγραφή των startups, προκειμένου να γίνει εφικτή η χάραξη στοχευμένων πολιτικών ενίσχυσης του οικοσυστήματος και η σχεδίαση κατάλληλων και κοστολογημένων κινήτρων, που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νεοφυών επιχειρήσεων.

Ελλείψει κάποιου επίσημου ορισμού, ακόμα και σε διεθνές ή ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι απαραίτητη η εισαγωγή ενός τρόπου «φιλτραρίσματος» και ανάδειξης των νεοφυών επιχειρήσεων, ο οποίος να έχει ισχύ στο σύνολο της ελληνικής νομοθεσίας και να καθορίζει ποιες επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται νεοφυείς βάσει ουσιαστικών κριτηρίων. Τα κριτήρια αυτά θα καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμοδίου, για την έρευνα και την τεχνολογία, Υπουργού, η οποία θα εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ), το οποίο αποτελεί το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο της Πολιτείας σε ότι αφορά τη χάραξη εθνικής στρατηγικής για την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία.

Με αυτόν τον τρόπο θα καταστεί εφικτή η παραγωγή πολύτιμων στατιστικών δεδομένων και η χάραξη στοχευμένων πολιτικών υποστήριξης του οικοσυστήματος, για να δοθεί ώθηση στην καινοτομία και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Το σχετικό άρθρο 47 του ν.4712/2020 έχει ως εξής:

Άρθρο 47 – Σύσταση Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων

1. Στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων συστήνεται Εθνικό Μητρώο Νεοφυών (startups) Επιχειρήσεων. Η εγγραφή στο εν λόγω Μητρώο γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, μετά από σχετική αίτηση της επιχείρησης και θετική εισήγηση από επιτροπή αξιολόγησης. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμοδίου, για την έρευνα και την τεχνολογία, Υπουργού, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ), καθορίζονται όλα τα ειδικότερα θέματα για τα απαιτούμενα στοιχεία του Μητρώου και την τήρησή τους, η διαδικασία εγγραφής/διαγραφής των επιχειρήσεων σε αυτό, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια που θα πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις, προκειμένου να εγγραφούν σε αυτό, η διαδικασία αξιολόγησής τους, οι λεπτομέρειες για τη σύσταση και λειτουργία των επιτροπών αξιολόγησης, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

2. Μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παρ. 1, ως νεοφυής (startups) επιχείρηση νοείται κάθε επιχείρηση που εγγράφεται στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών (startups) Επιχειρήσεων. Ακολούθως, οποιεσδήποτε ρυθμίσεις στην κείμενη νομοθεσία αφορούν σε νεοφυείς (startups) επιχειρήσεις, έχουν εφαρμογή μόνο επί των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων στο εν λόγω Μητρώο.

3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (A’ 170), για τις επιχειρήσεις που αιτούνται την εγγραφή τους ή είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο της παρ. 1, δύνανται να διαβιβάζονται στην Γ.Γ.Ε.Τ. στοιχεία από άλλα μητρώα ή βάσεις δεδομένων, που τηρούνται στον δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα. Το είδος και το πλήθος των στοιχείων που διαβιβάζονται στην Γ.Γ.Ε.Τ., για τους σκοπούς λειτουργίας του μητρώου της παρ. 1, ο χρόνος, ο τρόπος και η διαδικασία διαβίβασης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, καθορίζονται με κοινή απόφαση του αρμοδίου, για την έρευνα και την τεχνολογία, Υπουργού, του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση συναρμοδίου Υπουργού.

Γ. Φορολογικά κίνητρα σε επενδυτικούς αγγέλους (angel investors)

Με το άρθρο 49 του ν.4712/2020 δίνεται ως κίνητρο η έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα ποσοστού επί κεφαλαίου, που εισφέρουν φυσικά πρόσωπα σε εγγεγραμμένες επιχειρήσεις του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων.

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις, στα πρώτα χρόνια λειτουργίας, είναι ιδιαίτερα ευάλωτες, καθώς διέρχονται από την αποκαλούμενη «κοιλάδα του θανάτου», όπου αναπτύσσουν το προϊόν/υπηρεσία χωρίς να έχουν επαρκή έσοδα, διατρέχοντας σημαντικό κίνδυνο επιβίωσης. Η χρηματοδότησή τους, στα πρώτα στάδια, προέρχεται από ίδια κεφάλαια, καθώς και από φίλους και τον κοινωνικό περίγυρο.

Εντούτοις, το καινοτόμο εγχείρημα για να αναπτυχθεί επαρκώς και να καταστεί βιώσιμο χρήζει πρόσθετης χρηματοδότησης. Το ΕΣΠΑ συμβάλλει μέσω του EquiFund και των Επενδυτικών Κεφαλαίων (VCs), τα οποία επενδύουν αφού πρώτα διαπιστώσουν τα πρώτα χειροπιαστά αποτελέσματα για το καινοτόμο προϊόν/υπηρεσία (Prototype, Minimum Viable Product).

Συνεπώς, παρατηρείται ένα κενό χρηματοδότησης, το οποίο καλύπτεται από τους επενδυτικούς αγγέλους (angel investors), δηλαδή φυσικά πρόσωπα που εισφέρουν επενδυτικά κεφάλαια και βοηθούν με την εμπειρία και την τεχνογνωσία, που διαθέτουν, να περάσει επιτυχώς η νεοφυής επιχείρηση στα επόμενα στάδια.

Λόγω του κρίσιμου ρόλου των επενδυτικών αγγέλων και του υψηλού ρίσκου, που αυτοί αναλαμβάνουν, είναι αναγκαία η παροχή κινήτρων -σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική- μέσω μειώσεως του φορολογητέου εισοδήματός τους, ισόποσης με ποσοστό επί του ποσού που επενδύεται. Με αυτόν τον τρόπο, μειώνεται το ρίσκο και επιδιώκεται η αύξηση της επενδυτικής δραστηριότητας.

Έτσι, στο παρόν άρθρο, ρυθμίζονται ο ρόλος των angel investors, οι κανόνες για τις επενδύσεις τους και τα φορολογικά κίνητρα που τους παρέχονται. Επιπλέον, προβλέπονται αυστηρά πρόστιμα για όσους επιχειρήσουν να χρησιμοποιήσουν την παρούσα διάταξη, με σκοπό την απόκτηση φορολογικού πλεονεκτήματος που ματαιώνει τον σκοπό της.

Το σχετικό άρθρο 49 του ν.4712/2020 έχει ως εξής:

Άρθρο 49 – Φορολογικά κίνητρα σε επενδυτικούς αγγέλους

Στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) προστίθεται άρθρο 70Α ως εξής:

Άρθρο 70Α – Έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα ποσοστού επί κεφαλαίου που εισφέρουν φυσικά πρόσωπα σε εγγεγραμμένες επιχειρήσεις του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων.

1. Σε περίπτωση που φορολογούμενος – φυσικό πρόσωπο εισφέρει κεφάλαιο (angel investor) σε κεφαλαιουχική εταιρεία, που είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ποσό ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της εισφοράς του, εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημά του αναλογικά ανά κατηγορία δηλωθέντος εισοδήματος του φορολογικού έτους εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η εισφορά.

2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται για εισφορές κεφαλαίων φυσικού προσώπου – επενδυτή, μέχρι του συνολικού ποσού των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ ανά φορολογικό έτος, οι οποίες (εισφορές κεφαλαίων) διενεργούνται σε έως τρεις (3), κατά τον μέγιστο αριθμό, διαφορετικές νεοφυείς επιχειρήσεις και μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ανά επιχείρηση.

3. Η εισφορά κεφαλαίου της παρ. 1 εκτελείται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικής καταθέσεως. Εφόσον αποδειχθεί, μετά από σχετικό έλεγχο της αρμόδιας φορολογικής αρχής, ότι η εισφορά του κεφαλαίου έχει γίνει με σκοπό την απόκτηση φορολογικού πλεονεκτήματος, που ματαιώνει τον σκοπό της παρούσας, επιβάλλεται πρόστιμο στο φυσικό πρόσωπο ίσο με το ύψος του οφέλους που επιδίωξε. Για την επιβολή του προστίμου της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 62 του ν. 4174/2013 (Α’ 170).

4. Οι όροι και οι προϋποθέσεις, που συντρέχουν για τον χαρακτηρισμό του φορολογουμένου – φυσικού προσώπου ως επενδυτή κατά την έννοια του παρόντος σε νεοφυή επιχείρηση ή σε νεοφυείς επιχειρήσεις (startups επιχειρήσεις), ο τρόπος, ο χρόνος και τα χαρακτηριστικά της εισφοράς του κεφαλαίου, η διαδικασία έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα των φυσικών προσώπων της παρ. 1, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του αρμοδίου για την έρευνα και την τεχνολογία Υπουργού και του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Δ. Υποχρέωση αναγραφής εμπορικού σήματος στα παραστατικά (Τιμολόγια – Δελτία Αποστολής)

Με το άρθρο 16 του ν. 4712/2020, τροποποιείται το άρθρο 13 του νόμου 4177/2013. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η αναγραφή στα εκδιδόμενα τιμολόγια της ονομασίας του εμπορικού σήματος, που διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της επιχείρησης.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Nόμου 4712/2020, η προσθήκη στα παραστατικά εμπορίας και διακίνησης των προϊόντων και των υπηρεσιών, της ονομασίας του εμπορικού σήματος, θα διευκολύνει το έργο του ελεγκτικού μηχανισμού, ως προς τη διάκριση των εμπορευμάτων, τα οποία αποτελούν προϊόντα απομίμησης και των οποίων τα παραστατικά διακίνησής δεν περιλαμβάνουν την ονομασία σήματος της επιχείρησης.

Για παράδειγμα, δεν αρκεί μία εταιρεία να γράφει στο παραστατικό ως περιγραφή «Αθλητικά παπούτσια», αλλά πρέπει να αναφέρει και το εμπορικό τους σήμα, δηλαδή «Αθλητικά παπούτσια Nike», καθώς και όποια επιπλέον διακριτικά σήματα απαιτούνται.

Το άρθρο 13 του ν. 4177/2013 (Α΄ 173) αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 13 – Παραστατικά εμπορίας και διακίνησης

Κατά τη διακίνηση και εμπορία προϊόντων ή την αποτίμηση παρεχόμενης υπηρεσίας εκδίδονται όλα τα νόμιμα παραστατικά. Στα εκδιδόμενα τιμολόγια, καθώς και στα παραστατικά διακίνησης, αναγράφονται με ευκρινή στοιχεία όσα προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.). Επίσης, στα εκδιδόμενα τιμολόγια, πέραν του υποχρεωτικού περιεχομένου αυτών, αναγράφονται επιπλέον, όπου αυτό επιβάλλεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, η προέλευση και η επωνυμία του είδους, εφόσον υπάρχει, καθώς και η ονομασία του εμπορικού σήματος, που διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της επιχείρησης. Η χώρα προέλευσης, αν δεν προβλέπεται από άλλες διατάξεις απαιτείται μόνο για προϊόντα που προέρχονται από χώρες εκτός ΕΕ.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Σχετικά άρθρα

Υποχρεώσεις αναγραφής αριθμού ΓΕΜΗ και λοιπών πληροφοριών στα έντυπα και τις ιστοσελίδες της εταιρείας.

Με τον ν.4919/7-4-2022 διευκρινίζονται θέματα σχετικά με την λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) και επιπλέον καθορίζονται ποινές για την μη τήρηση ορισμένων κανόνων δημοσιοποίησης

Ημέρες υποχρεωτικής αργίας

Με την ευκαιρία των αργιών του Πάσχα και της πρωτομαγιάς στο κείμενο στο κείμενο που ακολουθεί αναφέρονται οι υποχρεωτικές αργίες που αφορούν τις επιχειρήσεις και