Τηλεργασία – Αναστολή Συμβάσεων και άλλα μέτρα για την αντιμετώπιση της Πανδημίας Covid-19

Το Σάββατο 31/10/2020, έλαβαν χώρα οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τον νέο Χάρτη Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας και τα μέτρα που τον συνοδεύουν.

 

Σύμφωνα με τα νέα μέτρα επανέρχεται η κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων σε αυτές που :

α) κλείνουν με εντολή δημόσιας αρχής (εστίαση, κ.λ.π.) και 

β) σε αυτές που πλήττονται με βάση τη σχετική λίστα ΚΑΔ.

 

Τις επόμενες ώρες αναμένονται οι επίσημες αποφάσεις.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις και τα Δελτία Τύπου των αρμόδιων υπουργείων ισχύουν τα ακόλουθα μέτρα :

 

Α. Υποχρεωτική Τηλεργασία

 

Επεκτείνεται η υποχρεωτική τηλεργασία σε τουλάχιστον 50% του προσωπικού, με εξαίρεση τις δραστηριότητες στις οποίες υπάρχει αντικειμενική αδυναμία τηλεργασίας.

 

Επεκτείνεται το μέτρο της υποχρεωτικής εφαρμογής ευελιξίας προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στην εργασία τους, με αντίστοιχη προσαρμογή του ωραρίου τους για τις περιοχές αυξημένου κινδύνου.

 

Για τη διαδικασία της ηλεκτρονικής προαναγγελίας της τηλεργασίας, περιμένουμε τις τελικές οδηγίες και λογικά θα δημοσιευθούν τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου ή την Τρίτη 3 Νοεμβρίου.

 

Η δήλωση της τηλεργασίας γίνεται με το ειδικό έντυπο 4.1 «Δήλωση εξ αποστάσεως εργασίας – Έντυπο ειδικού σκοπού» που είναι διαθέσιμο στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη». 

Για όσους δεν εφαρμόσουν το μέτρο προβλέπεται πρόστιμο 3.000 ευρώ.

 

Β. Δυνατότητα αναστολής συμβάσεων εργασίας.

 

Οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων-εργοδοτών, που πλήττονται σύμφωνα με τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου (βλ. ανωτέρω), δύνανται να τεθούν σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας.

 

Συνεπώς είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, αναλογικά με το διάστημα που τίθενται σε αναστολή, υπολογιζόμενης επί ποσού 534 ευρώ μηνιαίως.

 

Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό αναλογικά και οι πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές, υπολογιζόμενες επί του ονομαστικού μισθού.

 

Για τις επιχειρήσεις που κλείνουν με εντολή δημόσιας αρχής, αναστέλλεται υποχρεωτικά η σύμβαση εργασίας των εργαζομένων.

 

Για όσο διάστημα ισχύει η αναστολή, οι απολύσεις είναι άκυρες.

 

Οι επιχειρήσεις, για ισόχρονο διάστημα μετά την άρση της αναστολής, υποχρεούνται να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων.

 

Γ. Υποχρεωτική Μείωση Ενοικίου σε ποσοστό 40%

 

Οι επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε Περιφερειακή Ενότητα που εντάσσεται στο επίπεδο «Αυξημένου Κινδύνου» για τουλάχιστον 14 ημέρες εντός του μηνός και πλήττονται σημαντικά σύμφωνα με τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου, δικαιούνται υποχρεωτική μείωση ενοικίου κατά 40% στα επαγγελματικά τους ακίνητα.

 

Το ίδιο ισχύει και για την κύρια κατοικία των εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή σύμβασης εργασίας, αλλά και για τη φοιτητική κατοικία των τέκνων τους, ανά την επικράτεια.

 

Για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στο επίπεδο «Επιτήρησης», ισχύει η προαιρετική μείωση ενοικίου, σύμφωνα με τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ.

 

Για τους ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις αυτές και τους ανωτέρω εργαζόμενους, συμψηφίζεται το 1/3 της ζημίας τους με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

 

Δ. Αναστολή Πληρωμής ΦΠΑ έως την 30/04/2021

 

Για τις επιχειρήσεις που αναστέλλεται η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής, παρέχεται δυνατότητα αναστολής καταβολής του ΦΠΑ πληρωτέου τον μήνα Νοέμβριο, μέχρι τις 30 Απριλίου 2021.

 

Η εν λόγω οφειλή θα αποπληρωθεί σε 12 δόσεις με μηδενικό επιτόκιο ή 24 δόσεις με επιτόκιο 2,5%, από τον Μάιο του 2021 και έπειτα.

 

Ε. Αναστολή πληρωμής δόσεων ρυθμίσεων του μηνός Νοεμβρίου για Επιχειρήσεις και Εργαζομένους.

 

Για τις επιχειρήσεις που αναστέλλεται η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής, δίνεται η δυνατότητα αναστολής πληρωμής των δόσεων ρυθμισμένων φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών, πληρωτέων τον μήνα Νοέμβριο.

 

Η αποπληρωμή τους μετατίθεται σε αντίστοιχες δόσεις, στο τέλος της ισχύουσας ρύθμισης.

 

Για τους εργαζόμενους που η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή, δίνεται η δυνατότητα αναστολής πληρωμής των δόσεων ρυθμισμένων φορολογικών οφειλών που είναι πληρωτέες τον μήνα Νοέμβριο, και η αποπληρωμή τους μετατίθεται σε αντίστοιχες δόσεις, στο τέλος της ισχύουσας ρύθμισης.

 

Εκτός των παραπάνω, έχουν ανακοινωθεί επιπλέον μέτρα ενίσχυσης όπως το μέτρο της «Επιστρεπτέας Προκαταβολής» 4 και 5 με δυνατότητα ένταξης περισσότερων επιχειρήσεων που αναμένεται να εξειδικευτούν με αποφάσεις το επόμενο διάστημα.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Σχετικά άρθρα