Νέο πρόγραμμα παροχής δανείων με επιδότηση επιτοκίου από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΤΕΠΙΧ ΙΙ)

Αγαπητοί συνεργάτες,

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της χρηματοδοτικής ρευστότητας των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία Covid-19, είναι διαθέσιμο ένα νέο δανειακό προϊόν, πλήρη επιδότηση επιτοκίου για τα δύο πρώτα έτη από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Ειδικότερα :

Οι Τράπεζες θα πρέπει με σύντομες διαδικασίες να προχωρήσουν στην χορήγηση δανείων κεφαλαίου κίνησης προς τις επιχειρήσεις που έχουν τεθεί σε αναστολή ή περιορισμό της λειτουργίας τους εξαιτίας της πανδημίας Covid-19 και οι οποίες διαθέτουν έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Οικονομικών.

Το επιτόκιο αυτών των δανείων θα επιδοτείται κατά 100% για τα δύο πρώτα χρόνια από τους πόρους του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΤΕΠΙΧ ΙΙ, με βασική προϋπόθεση για την επιδότηση επιτοκίου να είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας τουλάχιστον κατά τα δύο πρώτα έτη της διάρκειας επιδότησης του δανείου.

Οι αιτήσεις για το νέο δανειοδοτικό προϊόν, προς τις Τράπεζες, ξεκίνησαν στις 28/04/2020, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr). 

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων

Η διαδικασία χωρίζεται σε δύο στάδια.

Στάδιο Α : Ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος

Βήμα 1ο:

Ο δικαιούχος εισάγεται στην ιστοσελίδα του ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr/mis), δημιουργεί νέο χρήστη και υποβάλει νέα αίτηση σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες οδηγίες («ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ»).

Είδος Δανείου: «Δάνεια επενδυτικών σχεδίων» ή «Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης» Ποσό Δανείου: Καταχωρείτε το επιθυμητό ποσό, το οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το 50% του κύκλου εργασιών του 2019 και με ανώτατο όριο το ποσό των 500.000 ευρώ.

Βήμα 2ο:

Κατά την οριστικοποίηση και ΠΡΙΝ την οριστική υποβολή της αίτησης («Βήμα 3» στην πλατφόρμα) δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης της αίτησης. Εκτυπώνετε την αίτηση, την υπογράφετε, την προωθείτε για έλεγχο στη συνεργαζόμενη Τράπεζα που επιθυμείτε.

Βήμα 3ο:

«Υποβολή»

Στάδιο Β. Υποβολή Δικαιολογητικών

Τα δικαιολογητικά που ζητάει η ηλεκτρονική εφαρμογή είναι συνοπτικά τα εξής :

  • Έντυπο 329891 (Αίτηση Δανείου):
  • Έντυπο 314051 (Ιδιότητα ΜΜΕ)
  • Έντυπο 314041 (De Minimis):
  • Έντυπο 330101 (Υπεύθυνη Δήλωση)
  • Εκτύπωση ενεργών ΚΑΔ της εταιρείας από TAXISNET

 

Θέματα Προσοχής

Πρόκειται για Δάνειο, δηλαδή για χρήματα που η επιχείρηση έχει την υποχρέωση να επιστρέψει με τόκο.

Το επιτόκιο του δανείου θα κυμαίνεται από 3,5% έως 8% ανάλογα με τις εγγυήσεις και τις εξασφαλίσεις της επιχείρησης.

Η διάρκεια του δανείου είναι από 48 έως 60 μήνες (4 έως 5 έτη).

Τα 2 πρώτα χρόνια θα υπάρχει επιδότηση 100% των τόκων και θα πληρώνεται μόνο η εισφορά του 0,36%.Τα υπόλοιπα 2-5 χρόνια θα πληρώνει κανονικά ο δανειολήπτης

Υπάρχει η δέσμευση διατήρησης του προσωπικού για όσο διάστημα επιδοτείτε το ποσό των τόκων (2 έτη).

Με δεδομένο ότι βαδίζουμε σε αχαρτογράφητα νερά και ίσως μία σειρά νέων μέτρων περιορισμού το φθινόπωρο οι επιχειρήσεις θα πρέπει από την μία να φροντίσουν για την ρευστότητα τους και από την άλλη να σκεφτούν τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν.

Εφόσον επιθυμείτε να προχωρήσετε στην διαδικασία αίτησης, καλό είναι να έρθετε πρώτα σε επαφή με την Τράπεζα που επιθυμείτε να συνεργαστείτε.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον διαδικτυακό τόπο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας:  http://www.etean.gr/PublicPages/HomePage.aspx

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Σχετικά άρθρα

Υποχρεώσεις αναγραφής αριθμού ΓΕΜΗ και λοιπών πληροφοριών στα έντυπα και τις ιστοσελίδες της εταιρείας.

Με τον ν.4919/7-4-2022 διευκρινίζονται θέματα σχετικά με την λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) και επιπλέον καθορίζονται ποινές για την μη τήρηση ορισμένων κανόνων δημοσιοποίησης

Ημέρες υποχρεωτικής αργίας

Με την ευκαιρία των αργιών του Πάσχα και της πρωτομαγιάς στο κείμενο στο κείμενο που ακολουθεί αναφέρονται οι υποχρεωτικές αργίες που αφορούν τις επιχειρήσεις και