Νέος κατώτατος μισθός και ημερομίσθιο – Μάιος 2022

Με την απόφαση με αριθμό 38866/2022 (ΦΕΚ Β’ 2030/21-04-2022), από την 1-5-2022, καθορίζεται εκ νέου, ο νόμιμος κατώτατος μισθός και το νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο, για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, χωρίς ηλικιακή διάκριση, ως εξής:

α) Για τους υπαλλήλους ο κατώτατος μισθός ορίζεται στα επτακόσια δεκατρία ευρώ (713,00 €).

β) Για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται στα τριανταένα ευρώ και ογδόντα-πέντε λεπτά (31,85 €).

Με τη νέα απόφαση ο νέος κατώτατος μισθός αυξάνεται από 1ης Μαΐου κατά 7,5 %, ή 50 ευρώ το μήνα και διαμορφώνεται σε 713 ευρώ το μήνα, από 663 ευρώ προηγουμένως.

Πίνακες Κατώτατων Αποδοχών

Με βάση τα παραπάνω οι πίνακες των κατώτατων μισθών και ημερομισθίων διαμορφώνονται ως εξής:

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Έτη
Προϋπηρεσίας
Βασικός
Μισθός
Προσαύξηση
Προϋπηρεσίας
Σύνολο
% Ποσό
0-3 713,00 0% 0,00 713,00
3-6 713,00 10% 71,30 784,30
6-9 713,00 20% 142,60 855,60
9 και άνω 713,00 30% 213,90 926,90
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
Έτη
Προϋπηρεσίας
Βασικός
Μισθός
Προσαύξηση
Προϋπηρεσίας
Σύνολο
% Ποσό
0-3 31,85 0% 0,00 31,85
3-6 31,85 5% 1,59 33,44
6-9 31,85 10% 3,19 35,04
6-12 31,85 15% 4,78 36,63
12-15 31,85 20% 6,37 38,22
15-18 31,85 25% 7,96 39,81
18 και άνω 31,85 30% 9,56 41,41

Υποχρεώσεις επιχειρήσεων – Εργοδοτών

Σε όλες τις περιπτώσεις των επιχειρήσεων που οι αποδοχές των εργαζομένων είναι διαμορφωμένες με βάση τον κατώτατο μισθό θα πρέπει:

Α. Το αργότερο έως την 15/5/2022 (εντός δεκαπέντε (15) ημερών) να υποβάλουν στο Π.Σ. Εργάνη το έντυπο Ε4 – Πίνακας προσωπικού/τροποποιητικός αποδοχών, συμπληρωμένο με το νέο κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο.

Β. Να συντάξουν και να παραδώσουν στον εργαζόμενο το αργότερο έως την 31/5/2022 (ένα (1) μήνα από την μεταβολή των αποδοχών) γνωστοποίηση ατομικών όρων της σύμβασης εργασίας με βάση το ΠΔ.156/1994 με την οποία θα γνωστοποιούνται στους εργαζόμενους οι νέες αποδοχές τους όπως διαμορφώνονται με την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Η γνωστοποίηση δεν απαιτείτε εάν στην αρχική γνωστοποίηση υπάρχει γενική αναφορά για τις αποδοχές που δικαιούται ο εργαζόμενος με βάση την σύμβαση απασχόλησης του και όχι αναγραφή του μισθού.

Για παράδειγμα εάν αναφέρει : «ο εργαζόμενος απασχολείτε με βάση την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και ως προς τις αποδοχές του εφαρμόζονται οι διατάξεις της σύμβασης».

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Σχετικά άρθρα

Υποχρεώσεις αναγραφής αριθμού ΓΕΜΗ και λοιπών πληροφοριών στα έντυπα και τις ιστοσελίδες της εταιρείας.

Με τον ν.4919/7-4-2022 διευκρινίζονται θέματα σχετικά με την λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) και επιπλέον καθορίζονται ποινές για την μη τήρηση ορισμένων κανόνων δημοσιοποίησης

Ημέρες υποχρεωτικής αργίας

Με την ευκαιρία των αργιών του Πάσχα και της πρωτομαγιάς στο κείμενο στο κείμενο που ακολουθεί αναφέρονται οι υποχρεωτικές αργίες που αφορούν τις επιχειρήσεις και