Θέσεις Eργασίας

Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί για κάθε επιχείρηση τον πολυτιμότερο πόρο στην προσπάθειά της για ανάπτυξη. Η εταιρεία μας αναζητά συνεχώς ανθρώπους τόσο για τη δική της στελέχωση όσο και για την στελέχωση των λογιστηρίων των πελατών της

  Έχω διαβάσει και αποδέχομαι το παρακάτω κείμενο

  Κείμενο αποδοχή όρων GDPR

  Αποδοχή Όρων αποστολής βιογραφικού σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR)

   

  Σας ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον σας και για την αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος.

  Εάν τα προσόντα σας και η προηγούμενη εμπειρία ταιριάζουν με αυτά που απαιτούνται για οποιαδήποτε από τις τρέχουσες κενές θέσεις, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. Διαφορετικά, θα διατηρήσουμε το βιογραφικό σας σημείωμα για μια περίοδο δύο (2) ετών, σε περίπτωση που ανοίξει μια θέση που ταιριάζει με τα προσόντα και τα ενδιαφέροντά σας.

  Εάν επιθυμείτε να διατηρήσουμε το βιογραφικό σας για μια επιπλέον περίοδο πέντε (5) ετών, ενημερώστε μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απαντώντας στο παρόν μήνυμα.

  Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι θα επεξεργαστούμε το βιογραφικό σας σημείωμα και τα δεδομένα σας αντικειμενικά και σύννομα.

  Η αίτησή σας θα αντιμετωπιστεί με την αυστηρότερη εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια, καθώς δεν θα μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους εκτός από υπαλλήλους και μέλη της εταιρείας maw που συμμετέχουν στην επεξεργασία της αίτησής σας.

  Συγκεκριμένα, θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα που περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σημείωμα αποκλειστικά για τους σκοπούς της αξιολόγησης των προσόντων σας, ενώ η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα είναι για μας να λάβουμε μέτρα πριν από τη σύναψη σύμβασης με εσάς.

  Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων και το δικαίωμα περιορισμού και αντίρρησης για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούνται στα αρχεία της εταιρείας μας.

  Έχετε επίσης το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, σε περίπτωση που έχετε συναινέσει στη διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από δύο (2) χρόνια, και το δικαίωμα να λαμβάνετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή και να τα μεταδώσετε σε άλλη εταιρεία χωρίς εμπόδια από την εταιρεία μας.

  Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας παραπάνω και να στείλετε κάθε σχετικό ερώτημα στο  dpo@e–gnosi.gr.

  Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αν θεωρείτε ότι η εταιρεία παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας δεδομένων κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

  Σας ευχαριστούμε και πάλι για το ενδιαφέρον σας και σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην επίτευξη των στόχων της σταδιοδρομίας σας.