ΕΤΕΑΕΠ – Νέες εισφορές Επικουρικής ασφάλισης και Εφάπαξ παροχών Δικηγόρων, Μηχανικών και Υγειονομικών

Με την πρόσφατη ΕΓΚΥΚΛΙΟ 30 , στις 7/7/2020, ο ΕΦΚΑ δίνει οδηγίες για τις νέες εισφορές επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και έμμισθων Δικηγόρων, Μηχανικών και Υγειονομικών.

Προθεσμία – Επείγον!

Ειδικότερα, μέχρι την Παρασκευή 24/07/2020, θα πρέπει να επιλέξετε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες :

  • 1η Ασφαλιστική Κατηγορία – Εισφορές σε Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης (42) – Εισφορές σε Κλάδο Εφάπαξ Παροχών (26)
  • 2η Ασφαλιστική Κατηγορία – Εισφορές σε Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης (51) – Εισφορές σε Κλάδο Εφάπαξ Παροχών (31)
  • 3η Ασφαλιστική Κατηγορία – Εισφορές σε Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης (61) – Εισφορές σε Κλάδο Εφάπαξ Παροχών (37)

Η επιλογή των κατηγοριών γίνεται με κωδικούς TAXISnet από την ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.idika.org.gr/EteaepServices/Account/GsisOAuth2Authenticate.aspx.

Για το νέο σύστημα εισφορών θα πρέπει να γνωρίζεται, επίσης, τα εξής:

  • Θεσπίζονται τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες εισφορών κλάδου Επικουρικής ασφάλισης και τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες εισφορών κλάδου Εφάπαξ παροχών.
  • Η κατάταξη σε μία εκ των ασφαλιστικών κατηγοριών είναι υποχρεωτική και ανεξάρτητη για κάθε κλάδο.
  • Οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται με ελεύθερη επιλογή τους σε μία (1) από τις τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες, για κάθε κλάδο, δηλώνοντας την επιλογή τους με την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης.
  • Το δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας παρέχεται και στους προαιρετικά ασφαλισμένους Ελεύθερους Επαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενους.
  • Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης επιλογής κατηγορίας, ο ασφαλισμένος κατατάσσεται υποχρεωτικά στην πρώτη (1) ασφαλιστική κατηγορία κάθε κλάδου.
  • Κατά την πρώτη εφαρμογή του νέου συστήματος, οι ασφαλισμένοι, για το διάστημα από 1/2020 έως 6/2020, κατατάσσονται υποχρεωτικά στην πρώτη (1η) ασφαλιστική κατηγορία. Η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας με ηλεκτρονική αίτηση έχει ισχύ από τον Ιούλιο 2020.
  • Παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής ασφαλιστικής κατηγορίας (ανώτερης ή κατώτερης) ανά έτος. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται κατά τη διάρκεια του έτους και ενεργοποιείται από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης αλλαγής κατηγορίας, παραμένει ενεργή η κατηγορία κατάταξης του προηγούμενου έτους.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Σχετικά άρθρα

Υποχρεώσεις αναγραφής αριθμού ΓΕΜΗ και λοιπών πληροφοριών στα έντυπα και τις ιστοσελίδες της εταιρείας.

Με τον ν.4919/7-4-2022 διευκρινίζονται θέματα σχετικά με την λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) και επιπλέον καθορίζονται ποινές για την μη τήρηση ορισμένων κανόνων δημοσιοποίησης

Ημέρες υποχρεωτικής αργίας

Με την ευκαιρία των αργιών του Πάσχα και της πρωτομαγιάς στο κείμενο στο κείμενο που ακολουθεί αναφέρονται οι υποχρεωτικές αργίες που αφορούν τις επιχειρήσεις και