Ετήσια Κανονική Άδεια

Οι καλοκαιρινοί μήνες είναι οι μήνες που οι περισσότερες επιχειρήσεις χορηγούν στο προσωπικό τους την ετήσια κανονική τους άδεια.

Στο κείμενο εδώ θα βρείτε πληροφορίες για τις ημέρες και τις αποδοχές αδείας καθώς και για τον τρόπο τήρησης του βιβλίου αδειών.

Γενικές Πληροφορίες

Οι διατάξεις της νομοθεσίας, που αφορούν στην ετήσια άδεια των εργαζομένων, είναι υποχρεωτικής εφαρμογής, με συνέπεια να μην επιτρέπεται και να είναι άκυρη κάθε αντίθετη ρητή ή σιωπηρή συμφωνία, καθώς και η παραίτηση του εργαζόμενου από τις σχετικές αξιώσεις για τη λήψη της ετήσιας άδειάς του.

Κατά τη διάρκεια της ετήσιας άδειας απαγορεύεται η απόλυση του εργαζόμενου.

Η περίοδος της καραντίνας, κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19, καθώς και τα διαστήματα αναστολής της εργασίας, δεν επηρεάζουν την υποχρέωση των επιχειρήσεων για τη χορήγηση της ετήσιας άδειας στους εργαζομένους.

Αναλυτικές πληροφορίες .. εδώ

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Σχετικά άρθρα