Ενημερώσεις

Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις – Προϋποθέσεις για απαλλαγή των ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών από τον ΦΠΑ

Ένα από τα θέματα που απασχολεί τα λογιστήρια των επιχειρήσεων αφορά τις πωλήσεις τις επιχείρησης σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις) και τις διαδικασίες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Υποχρεώσεις αναγραφής αριθμού ΓΕΜΗ και λοιπών πληροφοριών στα έντυπα και τις ιστοσελίδες της εταιρείας.

Με τον ν.4919/7-4-2022 διευκρινίζονται θέματα σχετικά με την λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) και επιπλέον καθορίζονται ποινές για την μη τήρηση ορισμένων κανόνων δημοσιοποίησης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Ημέρες υποχρεωτικής αργίας

Με την ευκαιρία των αργιών του Πάσχα και της πρωτομαγιάς στο κείμενο στο κείμενο που ακολουθεί αναφέρονται οι υποχρεωτικές αργίες που αφορούν τις επιχειρήσεις και

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »