Ενημέρωση στοιχείων επικοινωνίας σε Taxis net (ΑΑΔΕ)

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σύμφωνα με την απόφαση Α.1025/2022 (ΦΕΚ Β’ 765/18-02-2022):

1. Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και οι νομικές οντότητες, που είναι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οφείλουν να επικαιροποιούν στην ψηφιακή πύλη myAADE, στην επιλογή «Μητρώο και Επικοινωνία» και στην ενότητα «Στοιχεία Επικοινωνίας», τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους, ήτοι τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και τα τηλέφωνα τους (Κινητό και Σταθερό τηλέφωνο). Τα στοιχεία αυτά δύναται, κατ’ επιλογή του ενδιαφερόμενου, να συγχρονίζονται με το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ).

2. Για την ηλεκτρονική επικοινωνία ο συναλλασσόμενος με την ΑΑΔΕ δηλώνει τουλάχιστον ένα εκ των κατωτέρω:

(α) «Προσωπικό e-mail», ως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία έχει πρόσβαση ο ίδιος. Στη διεύθυνση αυτή αποστέλλονται ειδοποιήσεις για την ανάρτηση -κοινοποίηση όλων των πράξεων, εγγράφων και ενημερωτικών μηνυμάτων της Φορολογικής Διοίκησης στον λογαριασμό του φορολογούμενου στην εφαρμογή e-κοινοποιήσεις στο myAADE, περιλαμβανομένων αυτών που ενδεχομένως περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, τα οποία δεν αφορούν σε φορολογικές δηλώσεις ή φορολογικές υποχρεώσεις του πολίτη.

(β) «e-mail Βοηθού Εκπλήρωσης». Ως τέτοιο δηλώνεται η ηλεκτρονική διεύθυνση του προσώπου που συναινεί να συνδράμει τον δηλούντα στην εκπλήρωση των φορολογικών ή άλλων υποχρεώσεων του. Κατά τη διαδικασία της δήλωσης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης, ο ενδιαφερόμενος πολίτης καλείται υποχρεωτικά να επιλέξει από αποκλειστική λίστα ρόλων (ενδεικτικά, λογιστής, σύμβουλος, συγγενής/οικείο πρόσωπο) τη σχέση του με τον Βοηθό Εκπλήρωσης.

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Βοηθού Εκπλήρωσης αποστέλλονται ειδοποιήσεις για την ανάρτηση κοινοποίηση στον λογαριασμό του φορολογούμενου στην εφαρμογή e-κοινοποιήσεις στο myAADE, πράξεων, εγγράφων και ενημερωτικών μηνυμάτων της ΑΑΔΕ.

3. Κατά τη συμπλήρωση του αριθμού κινητού τηλεφώνου, του προσωπικού e-mail και του e-mail Βοηθού Εκπλήρωσης, τα στοιχεία επιβεβαιώνονται με την αποστολή 6ψήφιου κωδικού (αντίστοιχα στο τηλέφωνο ή στο e-mail) στον συναλλασσόμενο, για το δε τελευταίο, στον Βοηθό Εκπλήρωσης.

Επικαιροποίηση και υποβολή φορολογικής δήλωσης.

Να ενημερώσουμε ότι τυπικά δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία για την παραπάνω ενημέρωση των στοιχείων, ωστόσο χωρίς την επικαιροποίηση δεν μπορεί να υποβληθεί η φορολογική δήλωση.

Οι φορολογούμενοι οφείλουν να ενημερώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στην ΑΑΔΕ πριν την υποβολή της δήλωσης.

Σε όσες περιπτώσεις δεν έχει ήδη γίνει επικαιροποίηση, παρέχεται η δυνατότητα αυτή και κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, μέσω συνδέσμου που οδηγεί στο Μητρώο και Επικοινωνία της ψηφιακής πύλης myAADE.

Απαραίτητα στοιχεία:

Τι χρειάζεται να έχει ο φορολογούμενος προκειμένου να γίνει η επικαιροποίηση;

  1. Τους κωδικούς taxis (σε περίπτωση έγγαμων και τους κωδικούς και της/του συζύγου).
  2. Υποχρεωτικά τουλάχιστον ένα e-mail, (σε περίπτωση που δεν υπάρχει email της/του συζύγου, δηλώνει το ίδιο email και στους δύο.
  3. Κινητό τηλέφωνο, (αν δεν υπάρχει, η επικαιροποίηση μπορεί να γίνει και χωρίς αυτό).
  4. Σταθερό τηλέφωνο (αν δεν υπάρχει, η επικαιροποίηση μπορεί να γίνει και χωρίς αυτό).

 

Βήματα Διαδικασίας

Ελέγξτε τα στοιχεία σας στο taxis σύμφωνα με τα παρακάτω.:

ΒΗΜΑ 1: https://www1.aade.gr/gsisapps5/myaade/#!/arxiki

Στην σελίδα θα βρείτε και video με περισσότερες οδηγίες.

ΒΗΜΑ 2: Επιλέξτε: “Μητρώο & Επικοινωνία”

BHMA 3: Εισαγωγή στο taxis με τους προσωπικούς σας κωδικούς

ΒΗΜΑ 4: Επιλέξτε: “Στοιχεία Επικοινωνίας” Αν συμφωνείτε με τα «Στοιχεία Επικοινωνίας» (email και κινητό τηλέφωνο) πηγαίνετε στο ΒΗΜΑ 7.

ΒΗΜΑ 5: Επιλέξτε: “Αλλαγή Προσωπικού email” “Αλλαγή αριθμού κινητού” και δηλώστε το email (ή κινητό) που θα επικοινωνεί μαζί σας η ΑΑΔΕ.

ΒΗΜΑ 6: Καταχωρήστε τον κωδικό επιβεβαίωσης που λάβατε από την ΑΑΔΕ στο καινούργιο σας email (ή κινητό).

ΒΗΜΑ 7: ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία πρέπει να μεταβείτε στο τέλος της σελίδας και να επιλέξετε «Πιστοποιώ την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων»

Για την εκτέλεση της διαδικασίας θα πρέπει να έχετε άμεση πρόσβαση στο email (ή κινητό) που θα δηλώσετε καθώς θα σταλεί κωδικός επιβεβαίωσης διάρκειας μερικών λεπτών.

Προσοχή το προσωπικό email που θα δηλώσετε δεν μπορεί να δηλωθεί σε παραπάνω από τρείς (3) λογαριασμούς taxis.

Όσον αφορά το e-mail βοηθού μπορούμε να το δηλώσουμε εμείς σε δεύτερο χρόνο.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε ολοκληρώσει εσείς την διαδικασία ενημέρωσης των δικών σας στοιχείων (email & τηλέφωνο).

Για οποιαδήποτε βοήθεια στην παραπάνω διαδικασία είμαστε στην διάθεση σας

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Σχετικά άρθρα

Υποχρεώσεις αναγραφής αριθμού ΓΕΜΗ και λοιπών πληροφοριών στα έντυπα και τις ιστοσελίδες της εταιρείας.

Με τον ν.4919/7-4-2022 διευκρινίζονται θέματα σχετικά με την λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) και επιπλέον καθορίζονται ποινές για την μη τήρηση ορισμένων κανόνων δημοσιοποίησης

Ημέρες υποχρεωτικής αργίας

Με την ευκαιρία των αργιών του Πάσχα και της πρωτομαγιάς στο κείμενο στο κείμενο που ακολουθεί αναφέρονται οι υποχρεωτικές αργίες που αφορούν τις επιχειρήσεις και