Δικαιούμενες Άδειες Εργαζόμενων Γονέων – Δικαιολογητικά και Προϋποθέσεις

Δείτε εδώ τον πίνακα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις για τις άδειες που δικαιούνται οι εργαζόμενοι γονείς.

 

Ονομασία ειδικής άδειας Δικαιούχος Διάρκεια Πληρωμή αποδοχών από εργοδότη Συχνότητα λήψης Σχετική νομοθεσία Βασικές Προϋποθέσεις -απαιτήσεις Προσκομιζόμενα έγγραφα σε εργοδότη
Άδεια μητρότητας (τοκετού -λοχείας) Εγκυμονούσα εργαζόμενη γυναίκα, Τεκμαιρόμενη μητέρα (παρένθετη εγκυμοσύνη / υιοθεσία από ένταξη τέκνου στην οικογένεια ) 119 ημέρες Αποδοχές για 15 ημέρες ή για 25/26 ημέρες αναλόγως χρόνου υπηρεσίας στον εργοδότη Σε κάθε εγκυμοσύνη ή παρένθετη μητρότητα ή υιοθεσία από ένταξη τέκνου στην οικογένεια ΕΓΣΣΕ 1933, ΕΓΣΣΕ 2000-2001, αρθ.11 ν.2874/2000, αρθ.44 ν.4488/2017, αρθ.34 ν.4808/2021, 1464 ΑΚ 1. Ενεργή εργασιακή σχέση ιδιωτικού δικαίου

2. Ασφάλιση σε ΕΦΚΑ

3. 200 τουλάχιστον ημέρες εργασίας κατά τα δύο τελευταία έτη, τα προηγούμενα της πραγματικής ημέρας τοκετού

Βεβαίωση γυναικολόγου με ημερομηνία πιθανού τοκετού ή αποδεικτικό παρένθετης μητρότητας / υιοθεσίας
Άδεια πατρότητας Πατέρας εργαζόμενος 14 ημέρες Με πλήρεις αποδοχές Σε κάθε γέννα τέκνου Αρθ.27 ν. 4808/2021, Υπ.Εγκύκλιος 47972/07.07.2022 1. Ενεργή εργασιακή σχέση ιδιωτικού δικαίου

2. Λήψη έως 30 ημέρες μετά την ημερομηνία τοκετού

Γνωστοποίηση ημερομηνίας τοκετού
Άδεια φροντίδας παιδιού Εργαζόμενος γονέας (φυσικός, θετός, ανάδοχος, τεκμαιρόμενες μητέρες με παρένθετη μητρότητα ή υιοθεσία από ένταξη τέκνου στην οικογένεια) Μειωμένο ωράριο ή ισόχρονη άδεια με μειωμένο ωράριο 1 ώρας/μέρα για 30 μήνες Με πλήρεις αποδοχές Σε κάθε γέννα τέκνου ή παρένθετη μητρότητα ή υιοθεσία από ένταξη τέκνου στην οικογένεια Αρθ.37 ν.4808/2021, ΕΓΣΣΕ 1993, 2002-2009, αρθ.38 ν.4342/2015, Γνωμοδότηση Ν.Σ Κράτους 124/2018 1. Ενεργή εργασιακή σχέση ιδιωτικού δικαίου

2. Κοινή συμφωνία εργαζόμενου – εργοδότη για τον τρόπο λήψης της (μειωμένο ωράριο ή άδεια σε ημέρες)

Υπεύθυνη δήλωση του γονέα για το ποιος από τους δύο γονείς θα κάνει χρήση της άδειας
Ειδική προστασία μητρότητας Εργαζόμενος γονέας (φυσικός, θετός, ανάδοχος, τεκμαιρόμενες μητέρες με παρένθετη μητρότητα ή υιοθεσία από ένταξη τέκνου στην οικογένεια ) Έως 9 μήνες (μητέρα) ή έως 7 μήνες (πατέρας) Άνευ αποδοχών Σε κάθε γέννα τέκνου ή παρένθετη μητρότητα ή υιοθεσία από ένταξη τέκνου στην οικογένεια Αρθ.142 ν.3655/2008, αρθ.43 ν.4997/2022, αρθ.36 ν.4808/2021, 1464 ΑΚ, αρθ.43ν.4997/2022, ΥΑ 33891/606/2008, ΥΑ 47360/2023, ΕΓΣΣΕ 2004-2005 1. Ενεργή εργασιακή σχέση ιδιωτικού δικαίου

2. Λήψη επιδόματος μητρότητας ΕΦΚΑ

Αίτηση γνωστοποίησης σε εργοδότη
Γονική άδεια Εργαζόμενος γονέας (φυσικός, θετός, ανάδοχος, τεκμαιρόμενες μητέρες με παρένθετη μητρότητα ή υιοθεσία από ένταξη τέκνου στην οικογένεια) Έως 4 μήνες Άνευ αποδοχών Εφάπαξ για κάθε παιδί έως 8 ετών Αρθ.28 ν.4808/2021 1. Ενεργή εργασιακή σχέση ιδιωτικού δικαίου

2. Συμπλήρωση 12μήνης απασχόλησης στον εργοδότη

3. Κοινή συμφωνία εργαζομένου – εργοδότη για τον τρόπο λήψης της (μειωμένο ωράριο ή άδεια σε ημέρες)

Αίτηση σε εργοδότη
Αδεια παρακολούθησης σχολικής επιδοσης τέκνου Εργαζόμενος γονέας (φυσικός, θετός, ανάδοχος, τεκμαιρόμενες μητέρες με παρένθετη μητρότητα ή υιοθεσίααπό ένταξη τέκνου στην οικογένεια) 4 ημέρες για κάθε τέκνο Με πλήρεις αποδοχές Ετησίως Αρθ.38 ν.4808/2021, ΕΓΣΣΕ 2008-2009, Υπ.Εγκύκλιος 47972/07.07.2022 Φοίτηση τέκνου έως 18 ετών σε υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο-λύκειο ) ή φοίτηση σε ειδικό σχολείο ανεξαρτήτου ηλικίας 1. Βεβαίωση από σχολείο με υπογραφή διευθυντή

2. Υπεύθυνη δήλωση των γονέων για το ποιος από τους δύο γονείς θα κάνει χρήση της άδειας

Άδεια λόγω ασθένειας παιδιού Εργαζόμενος γονέας (φυσικός, θετός, ανάδοχος, τεκμαιρόμενες μητέρες με παρένθετη μητρότητα ή υιοθεσία από ένταξη τέκνου στην οικογένεια) 6 ημέρες για 1 παιδί 8 ημέρες για 2 παιδιά 14 ημέρες για παιδιά > 2 Άνευ αποδοχών Ετησίως Αρθ.42 ν.4808/2021, ΕΓΣΣΕ 200-2001, ΕΓΣΣΕ 2008-2009, Ενεργή εργασιακή σχέση ιδιωτικού δικαίου 1. Γνωστοποίηση απουσίας με κάθε πρόσφορο μέσο

2. Απλό αποδεικτικό ασθένειας τέκνου

Άδεια λόγω σοβαρών νοσημάτων των παιδιών Εργαζόμενος γονέας (φυσικός, θετός, ανάδοχος, τεκμαιρόμενες μητέρες με παρένθετη μητρότητα ή υιοθεσία) 10 ημέρες Με πλήρεις αποδοχές Ετησίως Αρθ.33, 43 ν. 4808/2021, αρθ. 24 ν.4892/2022 1. Ενεργή εργασιακή σχέση ιδιωτικού δικαίου

2. Τέκνο με ειδικό νόσημα (ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, σύνδρομο down, αυτισμός, βαριά νοητική αναπηρία, νεοπλασματική ασθένεια, νόσημα με μεταγγίσεις αίματος ή αιμοκάρθαση, κτλ)

Γνωμάτευση ιατρού ΕΟΠΠΥ / απόφαση αναπηρίας ΚΕΠΑ
Άδεια λόγω νοσηλείας παιδιών Εργαζόμενος γονέας (φυσικός, θετός, ανάδοχος, τεκμαιρόμενες μητέρες με παρένθετη μητρότητα ή υιοθεσία από ένταξη τέκνου στην οικογένεια) Έως 30 ημέρες Άνευ αποδοχών Ετησίως Αρθ.44 ν.4808/2021 Ενεργή εργασιακή σχέση ιδιωτικού δικαίου Απλό αποδεικτικό νοσηλείας τέκνου
Άδεια για μονογονεϊκές οικογένειες Εργαζόμενος γονέας (φυσικός, θετός, ανάδοχος, τεκμαιρόμενες μητέρες με παρένθετη μητρότητα ή υιοθεσία από ένταξη τέκνου στην οικογένεια) 6 ημέρες για 1 έως 2 παιδιά 8 ημέρες για 3 και άνω παιδιά Με πλήρεις αποδοχές Ετησίως Αρθ.33, 42, 45 ν.4808/2021, Υπ.Εγκύκλιοι 107342/14.11.2022 & 38481/10.4.2023 1. Ενεργή εργασιακή σχέση ιδιωτικού δικαίου

2. Χηρεία ή περίπτωση άγαμου γονέα με αποκλειστική επιμέλεια

Αποδεικτικό χηρείας ή αγαμίας με αποκλειστική επιμέλεια τέκνου
Άδεια φροντιστή Εργαζόμενος γονέας (φυσικός, θετός, ανάδοχος, τεκμαιρόμενες μητέρες με παρένθετη μητρότητα ή υιοθεσία από ένταξη τέκνου στην οικογένεια) Έως 5 ημέρες Άνευ αποδοχών Ετησίως Αρθ.29 ν.4808/2021 1.Ενεργή εργασιακή σχέση ιδιωτικού δικαίου

2. Συμπλήρωση 6μήνης απασχόλησης στον εργοδότη

Ιατρική γνωμάτευση
Άδεια πενθούντων γονέων Εργαζόμενος γονέας (φυσικός, θετός, ανάδοχος, τεκμαιρόμενες μητέρες με παρένθετη μητρότητα ή υιοθεσία από ένταξη τέκνου στην οικογένεια) 20 ημέρες Με πλήρεις αποδοχές Σε περίπτωση θανάτου τέκνου Αρθ.93 ν.5018/2023 Ενεργή εργασιακή σχέση ιδιωτικού δικαίου Αποδεικτικό θανάτου τέκνου
Άδεια υποβολής σε τεχνητή γονιμοποίηση Εργαζόμενη γυναίκα 7 ημέρες Με πλήρεις αποδοχές Σε κάθε υποβολή τεχνητής γονιμοποίησης Αρθ.35 ν.4808/2021 Ενεργή εργασιακή σχέση ιδιωτικού δικαίου Βεβαίωση ιατρού ή μονάδας τεχνητής γονιμοποίησης
Άδεια προγεννητικών εξετάσεων Εγκυμονούσα εργαζόμενη γυναίκα Έως 1 μέρα Με πλήρεις αποδοχές Σε κάθε υποβολή προγεννητικής εξέτασης Αρθ.40 ν.4808/2021 Ενεργή εργασιακή σχέση ιδιωτικού δικαίου 1. Απλή βεβαίωση ιατρού

2. Γνωστοποίηση απουσίας με κάθε πρόσφορο μέσο

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Σχετικά άρθρα