Διατακτικές Εσωτερικού Τουρισμού

Με το άρθρο 2 του πρόσφατου νόμου 4714/2020 (ΦΕΚ Α 148/31.7.2020) προστέθηκε νέα περίπτωση απαλλαγής από το εισόδημα των μισθωτών (εργαζομένων) στο άρθρο 14 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013). Ειδικότερα :

Απαλλαγή από φορολογία εισοδήματος

Προστέθηκε η εξαίρεση της περίπτωσης ιζ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 σύμφωνα με την οποία ορίζεται ειδικά για το φορολογικό έτος 2020 η απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος των εργαζομένων των διατακτικών εσωτερικού τουρισμού που παρέχονται από τους εργοδότες τους.

Η ανάγκη θέσπισης της συγκεκριμένης παροχής κρίνεται αναγκαία για λόγους ενίσχυσης του εσωτερικού τουρισμού με οφέλη για τις επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου, καθώς διοχετεύονται άμεσα στις ως άνω επιχειρήσεις τα κεφάλαια που θα επενδυθούν στον εσωτερικό τουρισμό από τους εργοδότες.

Οι διατακτικές εσωτερικού τουρισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποδεδειγμένα σε όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα όπως για παράδειγμα ξενοδοχειακά καταλύματα, πρακτορεία ταξιδιών, ακτοπλοϊκά εισιτήρια, κ.α.λ..

Η απαλλαγή ισχύει για διατακτικές που θα χρησιμοποιηθούν μέχρι την 31/12/2020.

Με δεδομένο ότι η τουριστική περίοδος πηγαίνει προς το τέλος της όσοι επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το νέο μέτρο με παροχές στους εργαζόμενους οι ημέρες είναι περιορισμένες.

Οι ίδιες εταιρείες που παρέχουν λύσεις για τις διατακτικές τροφής έχουν βγάλει αντίστοιχα προϊόντα για διατακτικές τουρισμού.

Άρθρο 14 (ν.4172/2013). Απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις
1. Από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις εξαιρούνται:
..
ιη) η αξία των διατακτικών εσωτερικού τουρισμού συνολικής αξίας έως τριακοσίων (300) ευρώ για το
φορολογικό έτος 2020.»

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Σχετικά άρθρα

Υποχρεώσεις αναγραφής αριθμού ΓΕΜΗ και λοιπών πληροφοριών στα έντυπα και τις ιστοσελίδες της εταιρείας.

Με τον ν.4919/7-4-2022 διευκρινίζονται θέματα σχετικά με την λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) και επιπλέον καθορίζονται ποινές για την μη τήρηση ορισμένων κανόνων δημοσιοποίησης

Ημέρες υποχρεωτικής αργίας

Με την ευκαιρία των αργιών του Πάσχα και της πρωτομαγιάς στο κείμενο στο κείμενο που ακολουθεί αναφέρονται οι υποχρεωτικές αργίες που αφορούν τις επιχειρήσεις και