Υποχρεωτική Διασύνδεση των Ταμειακών Μηχανών με τα POS

Από την αρχή του έτους (1/1/2023) έχει ξεκινήσει η υποχρεωτική διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα συστήματα POS.

Με την υποχρεωτική διασύνδεση δεν θα μπορεί οποιαδήποτε επιχείρηση χρησιμοποιεί διασυνδεμένο POS να κάνει χρέωση σε κάποιον πελάτη μέσω του POS αν δεν έχει προηγηθεί έκδοση απόδειξης από την ταμειακή μηχανή.

Με την πρόσφατη απόφαση Α.1190/30.12.2022 (ΦΕΚ: 6993 Β’/31.12.2022) τροποποιήθηκε η αρχική απόφαση Α.1098/13.7.2022 (ΦΕΚ B’ 3940/25-07-2022) σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές και το πρωτόκολλο διασύνδεσης.

Ουσιαστικά όσες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν υποχρεωτικά φορολογικές ταμειακές μηχανές και έχουν εγκαταστήσεις επίσης υποχρεωτικά POS είναι υπόχρεες να τα χρησιμοποιούν διασυνδεμένα μεταξύ τους σύμφωνα με τις οδηγίες των παραπάνω αποφάσεων.

 


 

Έννοιες

Ως «Electronic Funds Transfer at the Point of Sale (EFT/POS)»: ορίζεται η ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων στο σημείο πώλησης.

Πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μηχανήματα που διαθέτουν τα εμπορικά καταστήματα και τα οποία χρεώνουν το ποσό της συναλλαγής στον τραπεζικό λογαριασμό των πελατών, με ταυτόχρονη πίστωση του λογαριασμού πληρωμών του εμπόρου/επιτηδευματία.

Ως «Electronic Cash Register – Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός (Φ.Η.Μ)»: ορίζονται η Φορολογική Ταμειακή Μηχανή (Φ.Τ.Μ.), η Ειδική Ασφαλής Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.) και η Αυτόνομη Δημοσιονομική Μονάδα Επεξεργασίας (Α.Δ.Η.Μ.Ε.).

 


 

Υποχρέωση διασύνδεσης μεταξύ Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) και EFT/POS τερματικών

Η υποχρέωση της διασύνδεσης, αφορά στις οντότητες που εκδίδουν λογιστικά στοιχεία μέσω Φ.Η.Μ. (Φ.Τ.Μ., Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., Α.ΔΗ.Μ.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π) και ταυτόχρονα έχουν την υποχρέωση χρήσης EFT POS.

Η διασύνδεση αφορά τρία συστήματα: Φ.Η.Μ, EFT/POS και ΠΑΡΟΧΟYΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ:

pos-photo

 


 

Η συνήθης ροή επικοινωνίας:

Α. H συναλλαγή ξεκινά από τον ΦΗΜ.
Ο χειριστής επιλέγει πληρωμή με κάρτα και ο ΦΗΜ στέλνει σχετικό αίτημα στο EFT/POS.

Β. Το EFT/POS επιβεβαιώνει στον ΦΗΜ τη λήψη του αιτήματος θέτοντάς τον σε αναμονή του αποτελέσματος.

Γ. Το EFT/POS συνδέεται στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών για online έγκριση ή έγκριση offline ή απόρριψη offline ή διακοπή της συναλλαγής.

Δ. Το EFT/POS αποκρίνεται στον ΦΗΜ με το τελικό αποτέλεσμα: απόρριψη ή έγκριση.

Στην έγκριση αποστέλλει στοιχεία της συναλλαγής (όπως αριθμό συναλλαγής, κωδικό έγκρισης κ.λπ.) αλλά και δεδομένα για εκτύπωση της απόδειξης του από τον ΦΗΜ εφόσον αυτός το υποστηρίζει.

Ε. Ο ΦΗΜ επιβεβαιώνει τη λήψη του τελικού αποτελέσματος.

Σε περίπτωση που η επιβεβαίωση αυτή, για οποιοδήποτε λόγο, δεν τεκμηριωθεί από το EFT/POS, τότε το EFT/ POS δημιουργεί σχετική σήμανση για τη μη διεκπεραίωση της συναλλαγής από τον ΦΗΜ.

Τα EFTPOS που εφαρμόζουν το πρωτόκολλο διασύνδεσης, δεν επιτρέπεται να λειτουργούν αυτόνομα για χρεωστικές συναλλαγές, δηλαδή για πληρωμές με κάρτα. Ειδικότερα, δεν επιτρέπεται να εισάγεται με πληκτρολόγηση, το ποσό πληρωμής στην περίπτωση χρεωστικών συναλλαγών.

Σε περίπτωση προσωρινής βλάβης του ΦΗΜ, ή σε περίπτωση προσωρινής βλάβης της διασύνδεσης EFTPOS-ΦΗΜ «βλάβη υποδομής», ο κάτοχος του ΦΗΜ δηλώνει την προσωρινή βλάβη στο Πληροφοριακό Σύστημα ΦΗΜ «esend».
Το EFTPOS επικοινωνεί ηλεκτρονικά με το ΠΣ ΦΗΜ «esend», το οποίο του δίνει την εντολή να ενεργοποιήσει την δυνατότητά πληκτρολόγησης του ποσού πληρωμής στην περίπτωση χρεωστικών συναλλαγών.
Η ενεργοποίηση της δυνατότητας πληκτρολόγησης του EFTPOS λόγω βλάβης υποδομής για την εισαγωγή ποσού πληρωμής στην περίπτωση χρεωστικών συναλλαγών, έχει μέγιστη διάρκεια δώδεκα (12) ώρες και επιτρέπεται το πολύ για μία φορά κάθε τρεις μήνες.

Σε κάθε περίπτωση δεν αναιρείται η υποχρέωση διαβίβασης των δεδομένων αυτών στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1138/2020 (Β’ 32470) κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Η Υποχρέωση διασύνδεσης δεν εφαρμόζεται, αν η επιχείρηση δεν έχει υποχρέωση χρήσης ΦΗΜ ή δεν χρησιμοποιεί ΦΗΜ.

Επιτρέπεται επίσης η διεκπεραίωση συναλλαγών στο EFTPOS χωρίς σύνδεση ΦΗΜ, σε πρατήρια καυσίμων ή ταξί, όπου ο ΦΗΜ καθοδηγείται από αντλία καυσίμου ή ταξίμετρο

 


 

Συμπεράσματα

Με τις νέες προδιαγραφές διασφαλίζεται η ακρίβεια των δεδομένων που διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ, βελτιώνεται η κρυπτογράφηση στην επικοινωνία μεταξύ των δύο συσκευών και ο τρόπος χειρισμού των πιθανών βλαβών είτε στον ΦΗΜ είτε στην υποδομή σύνδεσης των δύο συσκευών.

Με το νέο σύστημα τα τερματικά αποδοχής καρτών πληρωμών (EFT POS), δεν θα επιτρέπεται να λειτουργούν αυτόνομα για χρεωστικές συναλλαγές, δηλαδή για πληρωμές με κάρτα, δεν θα επιτρέπεται να εισάγεται με πληκτρολόγηση στο POS το ποσό πληρωμής αλλά το ποσό θα βγαίνει από την ταμειακή μηχανή.

Η διαδικασία της υποχρεωτικής χρήσης και διασύνδεσης των POS αναμένεται να επεκταθεί σχεδόν σε όλους του κλάδους ελευθέρων επαγγελματιών και επιχειρήσεων το επόμενο διάστημα.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Σχετικά άρθρα

Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις – Προϋποθέσεις για απαλλαγή των ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών από τον ΦΠΑ

Ένα από τα θέματα που απασχολεί τα λογιστήρια των επιχειρήσεων αφορά τις πωλήσεις τις επιχείρησης σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις) και τις διαδικασίες