Ημέρες υποχρεωτικής αργίας

Με την ευκαιρία των αργιών του Πάσχα και της πρωτομαγιάς στο κείμενο στο κείμενο που ακολουθεί αναφέρονται οι υποχρεωτικές αργίες που αφορούν τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους  για τον υπολογισμό της μισθοδοσίας.

Με τον πρόσφατο νόμο 4808/2021 (ΦΕΚ Α’ 101/19-06-2021), διατάξεις του άρθρου 60, κωδικοποιούνται οι ημέρες υποχρεωτικής αργίας και προβλέπονται στις ήδη υφιστάμενες του άρθρου 4 του ΒΔ 748/66 όπως ισχύει, ως επιπρόσθετες ημέρες αργίας η Πρωτοχρονιά (1η Ιανουαρίου) και τα Θεοφάνεια (6η Ιανουαρίου).

Επιπρόσθετα, επιτρέπεται με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή του Περιφερειάρχη, μετά από γνωμοδότηση του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας να ορίζονται και άλλες εορτές, μέχρι πέντε (5) κατ` έτος, ως ημέρες υποχρεωτικής ή προαιρετικής αργίας ανά την επικράτεια ή ανά Περιφέρεια, αντίστοιχα.

Μετά τις τροποποιήσεις του ν.4808/2021 ως ημέρες υποχρεωτικής αργίας καθορίζονται πλέον οι κάτωθι :

Ημέρες Υποχρεωτικής Αργίας

  1. Η 1η Ιανουαρίου – Πρωτοχρονιά (άρθρο 60 ν.4808/2021),
  2. Η εορτή των Θεοφανείων – 6η Ιανουαρίου (άρθρο 60 ν.4808/2021),
  3. Η 25η Μαρτίου,
  4. Η δεύτερη ημέρα του Πάσχα,
  5. Η 1η Μαΐου – Πρωτομαγιά (άρθρο 14 του ν.4468/2017),
  6. Η εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου – 15η Αυγούστου,
  7. Η 28η Οκτωβρίου,
  8. Τα Χριστούγεννα – 25η Δεκεμβρίου,
  9. Η Δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων – 26η Δεκεμβρίου (παρ. 2 του άρθρου 42 του Ν. 4554/2018).

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Σχετικά άρθρα

Υποχρεώσεις αναγραφής αριθμού ΓΕΜΗ και λοιπών πληροφοριών στα έντυπα και τις ιστοσελίδες της εταιρείας.

Με τον ν.4919/7-4-2022 διευκρινίζονται θέματα σχετικά με την λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) και επιπλέον καθορίζονται ποινές για την μη τήρηση ορισμένων κανόνων δημοσιοποίησης

Ημέρες υποχρεωτικής αργίας

Με την ευκαιρία των αργιών του Πάσχα και της πρωτομαγιάς στο κείμενο στο κείμενο που ακολουθεί αναφέρονται οι υποχρεωτικές αργίες που αφορούν τις επιχειρήσεις και