Ειδική Ιστοσελίδα

Καταγραφή των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση του επιπτώσεων του Κορονωϊού (COVID-19)

Α. Εργατικά – Ασφαλιστικά Μέτρα

Περιγραφή Μέτρου Διάρκεια Δικαιούχοι Σχετική Νομοθεσία Σχόλια – παρατηρήσεις
Αναστολή της υποχρέωσης των εργοδοτών να δηλώνουν στο σύστημα πληροφοριών “ΕΡΓΑΝΗ” τις αλλαγές ή τροποποιήσεις στο ωράριο εργασίας, καθώς και πρόσθετες εργασίες και νόμιμες υπερωρίες. Από 11/03-10/04/2020 Όλες οι επιχειρήσεις

Άρθρο 4 ΠΝΠ της 11-03-2020 και

Απόφαση 12338 / Δ1.4372 / 2020

Οι κοινοποιήσεις αυτές θα υποβληθούν συνολικά κατά τις πρώτες δέκα ημέρες του σκώρου που ακολουθεί εκείνο κατά τη διάρκεια του οποίου δόθηκε η εργασία. Τα νέα έντυπα ειδικού σκοπού E4 και E8 θα χρησιμοποιηθούν μέχρι τις 10 Απριλίου 2020.
Β. Φορολογικά Μέτρα

Περιγραφή ΜέτρουΔιάρκειαΔικαιούχοιΣχετική ΝομοθεσίαΣχόλια – παρατηρήσεις
     
     
     
     
     
     
     

Γ. Λοιπά Μέτρα

Περιγραφή Μέτρου Διάρκεια Δικαιούχοι Σχετική Νομοθεσία Σχόλια – παρατηρήσεις
Αναστολή της υποχρέωσης των εργοδοτών να δηλώνουν στο σύστημα πληροφοριών “ΕΡΓΑΝΗ” τις αλλαγές ή τροποποιήσεις στο ωράριο εργασίας, καθώς και πρόσθετες εργασίες και νόμιμες υπερωρίες. Από 11/03-10/04/2020 Όλες οι επιχειρήσεις Άρθρο 4 ΠΝΠ της 11-03-2020 και Απόφαση 12338 / Δ1.4372 / 2020 Οι κοινοποιήσεις αυτές θα υποβληθούν συνολικά κατά τις πρώτες δέκα ημέρες του σκώρου που ακολουθεί εκείνο κατά τη διάρκεια του οποίου δόθηκε η εργασία. Τα νέα έντυπα ειδικού σκοπού E4 και E8 θα χρησιμοποιηθούν μέχρι τις 10 Απριλίου 2020.