Απασχόληση προσωπικού σε εμπορικές Εκθέσεις

Απασχόληση εργαζομένων κατά την διάρκεια εμπορικών εκθέσεων

Η εργασία του προσωπικού που παρέχεται σε εκθεσιακούς χώρους κατά την διάρκεια της συμμετοχής της επιχείρησης (εργοδότη) στην έκθεση (π.χ.: ΔΕΘ / Agrotica. κ.α.λ.),δημιουργεί στις επιχειρήσεις πρόσθετες υποχρεώσεις.

 

Πρόσθετες Υποχρεώσεις

Ειδικότερα:

Οι εκθέσεις λειτουργούν πέρα από τις πρωινές ώρες επιπλέον τις απογευματινές και τα Σαββατοκύριακα. Δηλαδή η λειτουργία τους επεκτείνεται εκτός του σύνηθες ωραρίου της επιχείρησης και εκτός του δηλωμένου ωραρίου των εργαζομένων.

Για τους εργαζόμενους που θα απασχοληθούν για αν καλύψουν τις ανάγκες της επιχείρησης κατά τις ώρες λειτουργίας της έκθεσης και εκτός του δηλωμένου τους ωραρίου απαιτείτε η τροποποίηση του ωραρίου τους και η ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος του ΕΡΓΑΝΗ.

Στην περίπτωση απασχόλησης εργαζομένου σε οποιαδήποτε Έκθεση, σε ωράριο διαφορετικού του δηλωμένου στον πίνακα προσωπικού, θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει η ενημέρωση του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ με την τροποποίηση ωραρίου πριν την ανάληψη της εργασίας.

Η τροποποίηση μπορεί να γίνει με:
Έκτακτο πίνακα προσωπικού για πρόσθετη εργασία πέραν του συμφωνημένου ωραρίου του εργαζομένου, με όλες τις νόμιμες προσαυξήσεις (12% – 30%), είτε με :
Έκτακτο πίνακα προσωπικού για τροποποίηση ωραρίου του εργαζομένου και αλλαγή ρεπό ώστε να δηλωθεί η ημέρα της έκθεσης ως εργάσιμη.

Στο χώρο του περιπτέρου θα πρέπει η επιχείρηση να αναρτά τον έκτακτο πίνακα προσωπικού, είτε αντίγραφο του πίνακα να έχει κάθε εργαζόμενος μαζί του.

 


 

Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος συμμετέχει σε έκθεση εντός του δηλωμένου ωραρίου όπως αυτό είναι αναρτημένο στο ΕΡΓΑΝΗ, θα πρέπει να φέρει πάντα μαζί του τον Ετήσιο Πίνακα Προσωπικού στον οποίο αναγράφεται το όνομα του ή απόσπασμα αυτού ή τον Συμπληρωματικό Πίνακα Πρόσληψης του αν η πρόσληψη πραγματοποιήθηκε μετά από την υποβολή του Ετήσιου Πίνακα της επιχείρησης.

Όλοι οι εργαζόμενοι της επιχείρησης, που θα απασχοληθούν κατά την διάρκεια της έκθεσης, εκτός των παραπάνω θα πρέπει να έχουν μαζί τους και την αστυνομική τους ταυτότητα.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Σχετικά άρθρα

Φαρμακεία Επιχειρήσεων

Στα πλαίσια των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας και σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 32205/2013, σε συνδυασμό με την διευκρινιστική εγκύκλιο 36801/8-11-2013, η

Ετήσια Κανονική Αδεια

Οι καλοκαιρινοί μήνες είναι οι μήνες που οι περισσότερες επιχειρήσεις χορηγούν στο προσωπικό τους την ετήσια κανονική τους άδεια. Στο κείμενο που ακολουθεί θα βρείτε

Υποχρέωση Τήρησης Βιβλίου Αναφοράς Καπνίσματος

Στα πλαίσια της εφαρμογής της ισχύουσας αντικαπνιστικής Νομοθεσίας οι επαγγελματίες καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος είναι υποχρεωμένοι να προμηθευτούν και να τηρούν στην επιχείρηση τους το ειδικό